Som ni säkert märkt av så har vi under hösten 2018 utfört ett omfattande elarbete. Det som kanske är mest märkbart för er är belysningen i trappen men vi har även renoverat gamla ledningar och våra elcentraler.

Vi hoppas med detta arbete uppnå effektivare energianvändning, bättre belysning i gemensamma utrymmen samt en allmänt förbättrad trevnad för alla som bor i fastigheten.