Ekonomi / Stadgar

Stadgar (PDF)

Ekonomisk Plan (PDF)

Vår ekonomiska plan är skapad i samband med ombildningen 2016. En del förändringar har skett sedan dess, bland annat har föreningen bytt namn från BRF Ängdala till BRF Ängdalaplan 51. 

Årsredovisningar (PDF)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016
Årsredovisning för räkenskapsåret 2017
Årsredovisning för räkenskapsåret 2018
Årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020

Energideklaration (PDF)

Energideklaration Korsörvägen 22A
Energideklaration Pilåkersvägen 5A